Home Assistance

Home Assistance

Jest to ubezpieczenie towarzyszące domu czy mieszkania .

Zakres usług jakie obejmuje jest szeroka:

-transport ubezpieczonego

– interwencja ślusarza

– wizyta lekarza

Itp.