Oferta dla firm transportowych

Oferta dla firm transportowych.

WuUbezpieczenia.pl przygotowała ofertę dla przedsiębiorców świadczących usługi transportowe w kraju i za granicą. Nasza oferta obejmuje ryzyka, które zabezpieczają prowadzony przez  Państwa biznes. Oferta charakteryzuje się indywidualną oceną potrzeb klienta.

Proponowane przez nas ubezpieczenia :

# Ubezpieczenia pakietowe może obejmować Pojazdu jak i Flotowe Pojazdów w zakresie :

  • OC, AC, ASS, Szyby, NNW
  • OC – Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych.
  • AC – AUTOCASCO Proponujemy zakres ubezpieczenia od wszystkich  ryzyk -ALL RISK.

Jest to dobrowolne ubezpieczenie , którego celem jest zabezpieczenie Państwa pojazdów przed utratą i zniszczeniem. Zakres ubezpieczenia może obejmować Polskę ,Unię Europejską ubezpieczenie można rozszerzyć o inne kraje takie jak Rosje i inne.

ASS – Assistance Celem tego  ubezpieczenia jest udzielenie natychmiastowej pomocy w Polsce i zagranicą  w związku awarią, uszkodzeniem bądź kradzieżą.

Tym ubezpieczeniem mogą być ubezpieczone pojazdy: osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe, pojazdy specjalne .

  • Zakres terytorialny Polska, Europa.
  • W zależności od wariantu do 28 świadczeń.
  • Limit holowania do 10 000 euro wypadek.
  • Awaria do 3000 euro.

# Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w ruchu krajowym i   międzynarodowym.

#Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku

# Ubezpieczenia Mienia w Transporcie

# Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie na życie.

# Ubezpieczenie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych z rentą.