Oferta dla hoteli i pensjonatów

Oferta dla hoteli i pensjonatów

W WUUBEZPIECZENIA rozumiemy specyfikę branży hotelarskiej, wiemy jak specyficzna jest to działalność.

– Ubezpieczenie Majątku w zakresie niezbędnym, który umożliwi odtworzenie składników majątku

– Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu prowadzonej działalności uwzględniającej zatrucia pokarmowe i inne zdarzenia mogące wystąpić w tej branży

– ubezpieczenia komunikacyjne

– ubezpieczenie elementów szklanych

I inne