Oferta dla firm budowlanych

Oferta dla firm budowlanych

Oferta dla branży budowlanej w WuUbezpieczenia uwzględnia wszystkie potrzeby ubezpieczeniowe branży budowlanej.

WUUBEZPIECZENIA W SWOJEJ OFERCIA MA NASTĘPUJĄCE UBEZPIECZENIA:

– ubezpieczenia gwarancji ubezpieczeniowej, niezbędnej w związku z wykonywaniem kontraktu

– ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

– ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych

– ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC w pełnym zakresie

– ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód

Itp.