Ubezpieczenie szyb od uszkodzenia

Ubezpieczenie szyb od uszkodzenia

Ubezpieczeniem tym objęte są  szyby w pojeździe, jest to dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie

Zakresem ubezpieczenia obejmuje  pęknięcia, stłuczenia uszkodzenie itp. zdarzenia  szyb.

Suma ubezpieczenia aż do 6000 zł.

Dzięki temu ubezpieczeniu klient nie traci nabytych zniżek w autocasco w związku z uszkodzeniem szyb.

Ochrona utraty zniżek

Ubezpieczenie to dostępne jest jako dodatkowa propozycja do OC i AC.

Dzięki temu ubezpieczeniu klient nie traci nabytych zniżek w OC, AC .

Mini casco

Jest to ubezpieczenie który w ograniczony zakresie chroni ubezpieczony pojazd np. od zdarzeniami losowymi, kradzieży czy szkody całkowitej. W naszej ofercie posiadamy kilka wariantów.

Ubezpieczenie to chroni pojazd w bardzo ograniczonym zakresie, niskie składki .