Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

Zakresem ubezpieczenia obejmuje między innym:

– szkody zalaniowe

– działanie dzieci, zwierzęta za które ponosi odpowiedzialność

– jazda na rowerze itp.

– uszkodzenie rzeczy na wyposażeniu hotelu lub pensjonatu w trakcie urlopu

– działa na terenie Polski, Europy, Świata

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie elementów szklanych od uszkodzenia

Ubezpieczenie wszystkiego rodzaju mienia należącego do Ciebie.