Oferta dla przedsiębiorców OC/AC/NNW

Oferta dla przedsiębiorców OC/AC/NNW

FLOTOWE

Wszystkim przedsiębiorcom wykorzystującym pojazdy w działalności gospodarczej proponujemy w WuUbezpieczenia.pl szeroki zakres ubezpieczeń komunikacyjnych uwzględniające potrzeby naszych klientów.

Oferta flotowa już od 2 pojazdów.

Tym ubezpieczeniem mogą być ubezpieczone pojazdy: osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe, pojazdy specjalne.

OC – Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych

AC – AUTOCASCO Proponujemy zakres ubezpieczenia od wszystkich  ryzyk – ALL RISK bądź ryzyka nazwanych.

Jest to dobrowolne ubezpieczenie , którego celem jest zabezpieczenie Państwa pojazdu przed utratą i zniszczeniem. Zakres ubezpieczenia może obejmować Polskę ,Unię Europejską ubezpieczenie można rozszerzyć o inne kraje takie jak Rosje i inne.

Istnieje możliwość wyboru wariantu wypłaty odszkodowania ze względu na wiek samochodu :

– kosztorys

– warsztat partnerski

– wariant warsztat, ASO do 20 roku wieku pojazdu

– udział własny / możliwość wykupienia/

– amortyzacja / możliwość wykupienia/

ASS – Assistance Celem zakupu tego  ubezpieczenia jest zapewnienie klientom udzielenie natychmiastowej pomocy w związku awarią, uszkodzeniem bądź kradzieżą.

Ubezpieczenie pojazdów o DMC do 3.5 tony.

Możliwość zgłaszania szkód przez  7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

Zakres ubezpieczenia jest zależny od wieku pojazdu, wariantem jak i wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Przykłady świadczeń:

– holowanie na terenie Polska od 75 km do brak limitu

– holowanie na terenie Europy od 75 km do 1500 km

Samochód zastępczy

– po awaria do 5 dni

– po wypadku do 30 dni naprawa w Warsztacie Partnerskim

– po kradzieży do 15 dni

Dowóz paliwa.

Naprawa na miejscu zdarzenia.

Organizacja naprawy  wymiany opon. Pomoc medyczna

Ubezpieczenie szyb od uszkodzenia /pęknięcia stłuczenia itp./

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów do 100 000 zł.

Ubezpieczenie ASSISTANCE dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony AUTOBUSY, CIĄGNIKI SIODŁOWE itp.

ASS – Assistance Celem tego  ubezpieczenia jest udzielenie natychmiastowej pomocy w związku awarią, uszkodzeniem bądź kradzieżą.

Tym ubezpieczeniem mogą być ubezpieczone pojazdy: osobowe, dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe, pojazdy specjalne .

# zakres terytorialny Polska, Europa.

W zależności od wariantu do 28 świadczeń.

Limit holowania do 10 000 euro wypadek do 3 000 euro.