OC – Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych.

OC – Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych.

Jest to obowiązkowe wymagane przez przepisy prawa ubezpieczenie, które jest podstawowym ubezpieczeniem dla posiadaczy pojazdu .

Zakład ubezpieczenie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w mieniu i na osobie. Ubezpieczenie to swym działaniem chroni posiadacza pojazdu na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Możliwość rozszerzenia o inne ubezpieczenia takie jak: autocasco, assistance itp.