Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

WUUbezpieczenia proponuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób indywidualnych, zakres obejmuje uszczerbek na zdrowiu.

Zakres ubezpieczenia może rozszerzyć o:

– czasową  niezdolność do nauki lub pracy

– leczenie NNW

– dostosowanie miejsca zamieszkania

– uprawianie sportu

– pobyt w szpitalu w związku z NNW

Itp.