Dom, mieszkanie

Dom, mieszkanie

UBEZPIECZENIE DOMU, MIESZKANIA

Proponowany zakres ubezpieczenia w formule ALL RISK, w zakresie przepięcia i inne zdarzenia losowe.

– możliwość rozszerzenie ochrony o rażące niedbalstwo

– ubezpieczając nieruchomość możemy ubezpieczyć sprzęt RTV i AGD, laptopy, tablety, meble i inne.

– ubezpieczenie mienia od uszkodzeń w wyniku przepięcia lub wandalizmu

– ubezpieczenie roślin ogrodowych